Jezdecká stáj HobbyLindt

Úvod

Chov koní v Moravských Knínicích má dlouholetou tradici a také díky klisně Legendě, vítězce Velké pardubické 1979, i své jméno. Z perspektivy koňského hřbetu nabízíme možnost poznat typickou přírodu podhorácké oblasti, někdejší panství hradu Veveří - Podkomorské lesy tak, jak to bylo obvyklé dříve, než vítr v jezdcově tváři nahradil pohled přes sklo dopravních prostředků a zvuky přírody vystřídal jejich větší či menší hluk.

Naše koně vás rádi provezou vyhlídkami i jednotlivými body zdejší naučné stezky pod dohledem kvalifikovaných instruktorů. Pro bližší seznámení s jezdeckým sportem můžete využít speciální výcvik na jízdárně.

O nás

Jsme zapsaný spolek Jezdecká stáj HobbyLindt, vlastníme 10 koní různého stáří, plemene a stupně výcviku. Naši koně jsou ve volném venkovním ustájení se zavětrovanými přístřešky a napáječkami a k dispozici mají 12 ha obecních luk, které zároveň kultivují svým vypásáním.

Ke stáji pro soukromé koně patří krytá jezdecká hala 15 x 40 m, písková venkovní jízdárna s kompletním drezurním a skokovým materiálem, pastviny s přístřešky s vyhřívanými napáječkami a sociální zařízení pro jezdce. 

Na závěr

Koně byli vždy součástí života a dění na venkově i společníkem člověka při práci a slavnostních příležitostech. Vlivem rozvoje civilizace a přetechnizovanosti společnosti dochází ke ztrátě vazby člověka na přírodu a zvířata. V budoucnu se chceme zaměřit na vytvoření příhodných podmínek i pro další hospodářská zvířata s cílem přiblížit je především dětské veřejnosti např. formou kontaktního minizoo. Nadále chceme naši činnost provozovat v souladu s prioritami současné zemědělské politiky, v návaznosti na tradice našich předků s ohledem na okolní krajinu a ve vztahu k naší obci.

Pro místní občany pořádáme sponzorské aktivity - Den dětí a koní a Svatomartinský průvod.